Home

Vot prin corespondenta 2021

Documentele trebuie să parvină băncii, indiferent dacă au fost transmise prin servicii de curierat sau prin poșta eletronică, până la data de . 20 aprilie 2021, ora 10:00, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în adunările generale, conform prevederilor legii. Numar de telefon pentru contact ____ FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor 14(15) aprilie 2021 IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. a PPagg :: 4 / 5 Aprobarea datei de 29 aprilie 2021 ca dată de înregistrare (28 aprilie 2021 ca ex-date) pentru identificarea acționarilor asupr Documentele trebuie să parvină băncii, indiferent dacă au fost transmise prin servicii de curierat sau prin poșta eletronică, până la data de . 20 aprilie. 2021, ora 10:00, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în adunările generale, conform prevederilor legii. Numar de telefon pentru contact ____

AGOA 28/29.01.2021 SIF MOLDOVA Procedura de vot prin corespondenta 3 Accesul actionarilor la votul electronic se realizeaza pe baza de certificat digital calificat emis de o autoritate de certificare acreditata si a elementelor de acces proprii fiecaru Procedura de vot prin corespondenta - AGEA si AGOA 29/30 aprilie 2021 29/30 aprilie 2021. Prin continuarea navigării acceptaţi modul de utilizare al cookie-urilor. Citește mai mult. Sunt de acord. VOTUL ROMÂNILOR DIN STRĂINĂTATE PRIVIND alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020 Această actiune nu poate fi realizată! Perioada de depunere a cererilor a expirat. BALNEAR BUZIAȘ S.A. ce va avea loc în data de 09.04.2021, ora 10,00, la sediul societății din Buziaș, str. Avram Iancu, nr. 12, cam. 1, parter, stabilită pentru prima convocare, sau în data de 10.04.2021 la aceeași oră și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.

Buletin de vot ACTIONARI PREZENTI sau care VOTEAZA PRIN CORESPONDENTA A.G.O.A. 29.06.2021 Buletin de vot ACTIONARI PREZENTI sau care VOTEAZA PRIN CORESPONDENTA A.G.E.A. 29.06.2021 Buletin de vot PERSOANE JURIDICE A.G.O.A. 29.06.2021 PROIECT DE HOTARARE AGOA 19.05.2021. ADRESA NUMAR TOTAL DE ACTIUNI AGOA 19.05.2021. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ACTIONARILOR AGOA 19.05.2021. PROCEDURA DE VOT PRIN CORESPONDENTA AGOA 19.05.2021. PROCEDURA DE VOT PRIN REPREZENTARE AGOA 19.05.2021. IMPUTERNICIRE SPECIALA PERSOANA FIZICA AGOA 19.05.2021. IMPUTERNICIRE SPECIALA PERSOANA JURIDICA AGOA. 09.04.2021, ora 10,00, la sediul societății din Buziaș, str. Avram Iancu nr. 12, cam. 1, parter, stabilită pentru prima convocare, sau în data de 10.04.2021 la aceeași oră și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a dou ORDINARA DIN DATA DE 28.04.2021/29.04.2021 - VOT DESCHIS, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin corespondenta in aceasta Adunare Generala Ordinara. Formularul de Buletin de vot prin corespondenta va fi actualizat de catre Societate, daca este cazul, in conformitate cu ordinea de zi a Convocarii AGO

Diaspora - Vot prin corespondență din străinătate - Alegeri Parlamentare 2020. Înscrierea pe net pentru a vota prin corespondență, din străinătate, pentru alegerile parlamentare din decembrie 2020 se face foarte repede (5 minute) dacă aveți cele 2 acte pregătite: un act de identitate românesc și un justificativ de domiciliu. FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor 14(15) aprilie 2021 IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. a PPagg :: 5 / 5 Buletinul de vot prin corespondență împreună cu documentele doveditoare se pot transmite și prin poșta electronică, cu semnătur

AEP - Perioada depunere inchisa - AEP - Vot în străinătat

 1. _____% din numarul total de drepturi de vot, imi exercit dreptul de vot prin corespondenta in Adunarea Generala Ordinară şi Extraordinară a acţionarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de 28 aprilie 2021 ora 14,00 respectiv ora 15,00 la Hote
 2. Termenul limita pentru inregistrarea buletinelor de vot prin corespondenta este 26.04.2021 ora 10:00. In cazul in care pe data de 28.04.2021 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, votul meu ramane valabil pentru a doua adunare care este convoacata pentru data de 29.04.2021, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi data d
 3. BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A. ce va avea loc in data de 25.08.2021, ora 11,00, la sediul societății din Brașov, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin, stabilită pentru prima convocare, sau în data de îmi exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor.
Ambasada României: "Românii din Spania se află pe locul

AEP Vot Strainatate prin Corespondenta - new version - YouTub

Informatii Investitori - Avioane Craiova s

Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA/AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 03.03.2021, ora 18:00 de la Registratura Societatii si de p FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BIOFARM S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, CUI 341563, J40/199/1991, capital social 98.537.535,00 lei, integral subscris si varsat Subsemnatul _____ [nume si prenume a 4 zile de proiecţii la TIFF 2021 în Sibiu. Street Music Festival aduce în Piața Huet premiere de muzică clasică, jazz și teatru muzical. Festivalul Bujorul de Munte se întoarce, în acest weekend, la Gura Râului Peste 300 de cereri pentru vot prin corespondenta. Published. 5 ani ago. on. 3 mai 2016. By Acționarilor convocată pentru data de 25 mai 2021, ora 10:00 - prima convocare, respectiv 26 mai 2021, ora 10:00 - a doua convocare, care iși va desfășura lucrările la sediul social al Societății, prin prezentul formular îmi exercit dreptul de vot prin corespondență, după cum urmează: 1 informative aferente ordinii de zi, inteleg sa particip si sa imi exercit prin corespondenta drepturile de vot aferente detinerilor de actiuni inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta 7.01.2021, asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a acestei Adunari General

Nota: Acest formular, completat si semnat de actionarul persoana fizica sau de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotit de toate documentele specificate in prezentul si in Procedura privind exercitarea dreptului de vot prin corespondenta,de catre actionarii URB RULMENTI SUCEAVA S.A. (Procedura este disponibila la sediul societatii si pe www.urb-s.ro), trebuie sa parvina. Buletin de vot prin corespondență AGEA 19.08.2021 - PJ . Responsabilitate socială. corespondenta, dupa care va centraliza toate voturile valabil exprimate prin corespondenta, urmand ca, pana la momentul adunarii, sa incheie un proces verbal in care se va consemna rezultatul voturilor prin corespondenta. Formularele de vot prin corespondenta se anexeaza acestuia. Acest proces verbal va cuprinde

Buletin de vot secret AGOA 27-28.04.2021 pc. 3,4,7. Buletin de vot prin corespondenta AGOA 27.04.2021_PJ. Buletin de vot prin corespondenta AGOA 27.04.2021_PF. Admet SA - Situatii financiare auditate 2020. Buletin de vot prin corespondenta AGEA - P.J. 2020. Buletin de vot prin corespondenta AGEA- P.F. 2020. Buletin de vot secret AGEA - 27. Formular vot prin corespondenta AGEA 05.08.2021. Convocator AGEA 05.08.2021. Convocator AGEA. Procura AGEA 05.08.2021. Procura AGEA. Formular Vot prin corespondenta. Formular Vot prin corespondenta AGOA. Procura speciala AGOA. Procura speciala AGOA. Convocator Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Formular de vot prin corespondenta Persoana Fizica Formular de vot prin corespondenta Persoana Juridica Procura speciala Persoana Fizica Procura speciala Persoana Juridica Hotărâre CA din Mai 2020 Hotărâre CA din Octombrie 2020 Raport hotărâri AGEA 22.01.2021 Lista bunuri neutralizate . Adunarea Generala Ordinara din data de 29.04.2021.

Stiri actionariat | Fam Galati

iul. 26th Formular vot prin corespondenta-AGOA 2021. Formular-vot-prin-corespondenta-AGOA-2021 Descarcă. Posted in AGOA, FORMULARE SEDINTA by admin with no comments yet - pana cel tarziu la data de 27 aprilie 2021, orele 10:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2021 Formular de vot prin corespondenta persoana fizica AGA 2021. Formular de vot prin corespondenta persoana juridice AGA 2021. Politica de remunerare privind organul de conducere al Bancii Transilvania. Proiect Hotarare AGOA, aprilie 2021. Proiect Hotarare AGEA, aprilie 2021

2021 - Sticloval S

Informare desfasurare AGEA 18/19.03.2021 prin vot prin corespondenta. Simtel Team se listeaza la Bursa. Listarea a fost realizata cu sprijinul BT Capital Partners. Simtel Team, companie romaneasca de tehnologie si inginerie infiintata acum 11 ani de trei absolventi de Electronica si Telecomunicatii, a debutat astazi, 1 iulie, pe piata AeRO a. Prezentul formular de vot prin corespondenta va fi transmis in original la PRODVINALCO SA, Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, sau va fi transmis cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mai Buletin de vot prin corespondență AGOA 19.08.2021 - PJ . Responsabilitate socială.

Atlas SA Galati - - Procedura de vot

Pentru(P), Împotriva (I) sau Abtinere (A). Exercitarea votului se face incepand cu data de 16.04.2021. Exprimarea optiunilor de vot prin buletine de vot scris sau electronic se va realiza pana in data de 27.04.2021, ora 1000,sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28/29 aprilie 2021, personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala 26,27.04.2021. Buletinul de vot prin corespondenta va fi introdus intr-un plic, care se va prezenta conform instructiunilor din convocare, pana in data de 24.04.2021, ora 09.00, la sediul Societatii din Str. Albesti nr. 12, Curtea de Arges, Judetul Arges, la Comisia de inregistrare a BVC, componenta

Diaspora - Vot prin corespondență din străinătate

 1. Formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat de actionar va fi transmis in scris, in original la sediul societatii sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com purtand semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit pana cel tarziu in data de 26.04.2021, ora 11.
 2. FORMULAR DE BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA Pentru voturile prin corespondenta pentru ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR TERAPLAST S.A. convocata pentru 28.04.2021/29.04.2021 Subsemnatul_____ (nume si prenume al actionarului - persoana fizica) cu domiciliu
 3. Formular de vot prin corespondenta AGEA 04/05.03.2021 : Descarcă fișierul: 8. Proiect de Hotarare AGEA 04/05.03.2021 : Descarcă fișierul: 9. Raport curent Hotarari AGOA, AGEA 04.03.2021 : Descarcă fișierul: GDPR Politica de confidențialitate | Politica de cookies |Acest site folosește cookie-uri
 4. Votul prin corespondenta Actionarii Societatii inregistrati la Data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA/AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinu

Buletinul de vot prin corespondenta va fi introdus intr-un plic, care se va prezenta conform instructiunilor din convocare, pana in data de 10.04.2021, ora 11.00 la sediul Societatii din Braila, Str. Scolilor nr. 53, Judetul Braila, la Comisia de inregistrare a BVC, componenta Buletinul de vot prin corespondenta va fi introdus intr-un plic, care se va prezenta conform instructiunilor din convocare, pana in data de 10.04.2021, ora 10.00, la sediul Societatii din Braila, strada Scolilor nr. 53, Judetul Braila, la Comisia de inregistrare a BVC, component ABO HOLDING Zrt. /Minden jog fenntartva/2020. Adatvédelmi tájékoztató. Introducere; ACTUALITĂȚI. Communicate Financiare. AGEA 2021

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA Author: Juridic Last modified by: Puscas, Alexandra /RO/EXT Created Date: 4/15/2019 8:45:00 AM Company: S.C. Biofarm S.A. Other titles: FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA Prezentul formular de vot prin corespondenta va fi transmis in original la PRODVINALCO SA, Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, sau va fi transmis cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa actionari@prodvinalco.ro, in ambele cazuri pan FORMULAR DE BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA Pentru voturile prin corespondenta pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR TERAPLAST S.A. convocata pentru 28.04.2021/29.04.2021 Subsemnatul_____ (nume si prenume al actionarului - persoana fizica) cu domiciliul in localitatea _____ Transmiterea formularelor de imputernicire speciala sau a buletinelor de vot prin corespondenta catre societate se va putea realiza pana cel tarziu la data de 05.01.2021 ora 09:30. 3 Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondenţă este 13.04.2021, ora 09:00. Anexez prezentului buletin de vot copia actului de identitate al subsemnatului și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite d

Republicanii au votat prin corespondenta. Acum incearca sa blocheze acest vot pentru ca democratii sunt mai rationali, tin cont de sfatul medicilor si se feresc mai mult de virus, preferand votul prin corespondenta. Studiile demonstreaza ca acest vot este foarte sigur frauda fiind extrem de mica Buletin de vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. AUTONOVA S.A Satu Mare convocata pentru data de 23/26.04.2021 NUME, PRENUME/ DENUMIRE SOCIETATE_____ DOMICILIU/SEDIU_____ CNP/CUI/Nr

Vot corespondenta - Ziare

Statutul si ROF-ul OTDR. In aceasta situatie se prelungeste termenul limita de primire prin posta a Buletinelor de vot prin corespondenta pana la data de 26.04.2021 ora 16:00. Adunarea Generala Nationala la a doua convocare adopta hotarari cu votul majoritatii simple a reprezentantilor prezenti, indiferent de numarul acestora FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 06/07.05.2021 Subsemnatul _____ (numele si prenumele complet, conform actului de identitate) domiciliat in posesor al _____ seria _____ nr AGOA 2021 - ABO HOLDING Zrt. Sari la conținut Meniu Închide. Introducere. ACTUALITĂȚI. Communicate Financiare. AGEA 2021. AGOA 2021. AGOA 2020. AGOA 2019, Raport Anual 2018

S C Sinteza S A : Formular de vot prin corespondenta AGEA

informative aferente ordinii de zi, inteleg sa particip si sa imi exercit prin corespondenta drepturile de vot aferente detinerilor de actiuni inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta 7.01.2021, asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a acestei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, dupa cum urmeaza Fără număr, fără număr: USR cere vot prin corespondenţă și la locale 2 iunie 2020 (R.C.) 13 În condiţiile în care experţii vorbesc despre un al doilea val de epidemie, în toamnă, românii ar putea să se teamă să vină la vot, susţin reprezentanţii USR [ Documente Financiare 2021. Procura_speciala_PJ. Procura_speciala_PF. RAPORT de gest 2020 _. RAPORT CURENT MODIF 2021 _. NOTE EXPLICATIVE 2020. convocator AGOA 2 2021 _. BVB. Buletin_de_vot_prin_corespondenta_PJ

Procedura vot corespondenta - Ziare

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC PRODLACTA SA sediul Societatii din localitatea Brasov, str Ecaterina Teodoroiu 5 îmi exercit dreptul de vot prin corespondenţă, in 28.04.2021 (data celei de a doua convocări), ora 11:00, aferent detinerilor mele in Registrul Actionarilor la data de. Diaspora moldovenească solicită introducerea votării prin corespondență pentru moldovenii cu drept de vot care au domiciliul sau reședința în țară ori în străinătate și care nu se pot prezenta la secția de votare în ziua alegerilor. Conform datelor oficiale prezentate de Ministerul afacerilor Externe din 2016, peste hotarele țării se află 805.509 de cetățeni ai Republicii. © i.c.s.i.m. s.a. 202 Romanii din strainatate se pot inregistra din 1 aprilie pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare. Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca romanii cu drept de vot din strainatate, care vor sa voteze prin corespondenta la alegerile parlamentare de anul acesta sau la o sectie de votare mai aproape de casa, se pot inscrie online pe portalul www.votstrainatate.ro. BULETIN DE VOT Prin corespondenta pentru Adunarea Generală Extrordinară a Acţionarilor (AGEA) Cemacon SA din data de 28.04.2021 Pentru Persoane fizice Subsemnatul, [_____], (Se va completa cu numele şi prenumele acţionarului persoană fizică) identificat cu .I./.I./paşaport seria [____], nr

06.05.2021 - Relatii cu investitori

La votul prin corespondenta, nu poti sa faci scandal si sa strigi jos PSD ca sa te dea la televizor. Ca sa votezi jos PSD e obligatoriu sa sti sa citesti si sa scrii. Asa ca nu se inghesuie prea multi. Mult mai usor era daca se facea vot prin share si like pe facebook sau whatsupp. Votau si useristii direct de pe trotineta cu castile in. adunarea generala ordinara a actionarilor 16-08-2021 / ordinary general meeting of shareholders 16-08-2021 iul. 16, 2021, 10:14 a.m. by Vlad Dinu • Convocare AGOA 16.08.2021/OGM Convocation 16.08.2021 19 aprilie 2021. Vă prezentăm un infografic despre procesul de vot prin corespondeță în România. Prin intermediul acestui material, urmărim să oferim mai multe informații despre experiența României, care este relevantă în contextul dezbaterilor curente privind introducerea metodelor alternative de exprimare a votului în Republica. Tag: vot prin corespondenta. Actualități Americane. Opinie: Puritatea urnei nu este o terminologie rasistă a legii electorale. Este corectă din punct de vedere istoric April 2, 2021. Actualități Americane. Democrații vor pașapoarte de vaccinare obligatorii pentru intrarea la concerte, dar nu vor acte de identitate la vot.

Peste 300 de cereri pentru vot prin corespondent

Uniunea Salvați România a depus, miercuri, la Senat o propunere legislativă de îmbunătățire și extindere a procedurii de vot prin corespondență. Potrivit inițiativei USR, vor putea vota prin utilizarea serviciilor poștale toți românii cu drept de vot aflați în străinătate, indiferent dacă locuiesc cu forme legale sau nu, precum și alegătorii din țară care știu Citește. Actionarii pot vota prin corespondenta, utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularele pot fi obtinute de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 2807.2021 ora 16:00. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copi FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA pentru votul prin corespondenta pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC PALACE SA convocata pentru 15.03.2021/16.03.2021 legitimat CNP Subsemnatul/a cu domiciliat in la Data de Referinta, adicä 22.02.2021 , al S.C PALACE S.A. FORMULAR DE BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA . S.C. LIDO S.A. Str. Mihai Eminescu, nr. 108-112, Et. 1, Birou Receptie, Sector 2, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/224/1991, având codul unic de înregistrare (CUI) RO1573677. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22.06.2021 (prima.

Acuze grave privind depozitarea sacilor cu buletine de votParcOT – ParcOTImaginile zilei

Buletin de vot prin corespondență AGEA 19

 1. Formular de vot prin corespondenta pentru voturile prin corespondenta pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC PALACE SA convocatä pentru 28/29.06.2021 cu sediul în înregistrata Ia..... având cod unic de înregistrare/numär de înregistrare echivalent - pentru persoanele juridice nerezidente, reprezentatä legal prin
 2. Convocare AGOA si AGEA din 29/30.04.2021; Formular de vot prin corespondenta AGEA 29/30.04.2021; Formular de vor prin corespondenta AGOA 29/30.04.2021; Imputernicire speciala AGEA 29/30.04.2021; Imputernicire speciala AGOA 29/30.04.2021; Imputernicire generala AGA 29/30.04.2021; Materiale informative. Bugetul de venituri si cheltuiel
 3. Vezi cum poti VOTA usor din strainatate. Senatul a adoptat, luni, legea privind votul prin corespondenta, care se va aplica la alegerile parlamentare, prezidentiale si europarlamentare, iar alegatorii din strainatate vor putea sa opteze pentru aceasta procedura printr-o cerere scrisa transmisa ambasadei sau printr-un formular online

Information for Shareholders - LIBERTY Steel Romani

 1. Buletin de vot prin corespondenta AGOA 27/28.04.2021. Buletin de vot prin corespondenta AGOA 27.04.2021_1. Descarcă.
 2. 11.03.2021 18:00: Buletin de vot prin corespondenta AGOA PF pentru auditor: BVAPF.
 3. Apreciem că soluționarea situației de drept create prin această definiție se poate face numai dacă, prin decizia ce va fi pronunțată de Curtea Constituțională, se va constata nevoia de modificare a Legii, în sensul extinderii pentru toți cetățenii români a modalității de exercitare prin corespondență a dreptului de vot, în.
 4. istratorului AGOA 15.04.2021 persoane fizice; Buletin de vot prin corespondenta AGOA 15.04.2021 persoane juridice; Lista candidatilor pentru un mandat de ad
 5. Formular buletin de vot prin corespondenta AGEA- Persoane Juridice 23 Martie 2020. Descarcă. Proiect hotarare nr.2 AGEA ©2021 Acest site este proprietatea Medlife S.A. Toate drepturile rezervate..
 6. - Buletin de vot prin corespondenta AGOA UNIREA persoane juridice 24.06.2021- vot secret pct 9 - Buletin de vot prin corespondenta AGOA UNIREA persoane juridice 24.06.2021 - Buletin de vot prin corespondenta AGOA UNIREA persoane juridice 24.06.2021_en - Buletin de vot prin corespondenta AGOA UNIREA persoane juridice 24.06.2021-vot secret pct 7_e
 7. Buletin de vot prin corespondenta_AGEA_18.08.2021. Buletin de vot prin corespondenta_AGOA_18.08.2021. Procura Speciala_AGEA_18.08.2021. Procura Speciala_AGOA_18.08.2021. Proiect hotarare_RO_AGEA 18.08.2021. Proiect hotarare_RO_AGOA 18.08.2021. Nota privind imposibiliatatea utilizării platformei eVote. Produse; Despre lapte
Votul american prin corespondenta sau cum voteaza un roman

ParcOT - ParcO

 1. 403. Drepturi Actionari 26-28.04.2021 404. Formular de vot prin corespondenta persoane fizice AGOA 26-28.04.2021 405. Formular de vot prin corespondenta persoane juridice AGOA 26-28.04.2021 406. Imputernicire speciala AGOA 26-28.04.2021 407. Proiect de hotarare 26-28.04.2021 408. Situatia actiunilor 409. RAPORT CURENT COMPLETARE CONVOCARE AGOA.
 2. Buletin de vot prin CORESPONDENTA pers.juridică AGOA. Buletin de vot prin CORESPONDENTA pers.fizică AGEA. Va asteptam in perioada 23-24 iunie 2021 la ITC Brasov la cel mai mare targ de locuri de munca. Peste 60 de companii ofera locuri. Află mai mul
 3. Formular vot prin corespondenta AGEA Alro aprilie 2021, dupa primire propuneri actionari Raport curent ulterior AGA O & AGE A 29.04.2021 Hotarari AGOA nr. 665 - 674 din 29.04.2021
 4. Voting form by EGMS correspondence 27/04/2021. Formular vot prin corespondenta AGEA 27/04/2021. Buletin vot dechis AGEA 27/04/2021. Proiect de hotarare AGOA 27/04/2021. Draft decision OGMS 27/04/2021. Imputernicire speciala vot secret AGOA 27/04/2021. Special power of attorney by secret ballot OGMS 27/04/2021
 5. Formularele de vot prin corespondenta, completate si semnate de actionari, impreuna cu documentele insotitoare se depun personal sau se transmit la sediul BADUC SA din Bucuresti, Str. Vigoniei nr 5-7, Sector 5, cod postal 050367 pana la data de 22.05.2021 ora 13:00, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERAL
 6. Proiect hotarare AGOA 28.04.2021 cu pct nou ordine de zi eng - DOC Formular vot prin corespondenta AGOA 28.04.2021 cu pct nou ordine de zi RO-ENG - DOC Formular procura speciala PF_AGOA 28.04.2021 cu pct nou ordine de zi RO-ENG - DOC Formular procura speciala PJ 28.04.2021 cu pct nou ordine de zi RO-ENG - DOC Notice of OGSM Update 29.04.2021 - PD

Formularul de vot prin corespondenta va fi transmis in original catre PRODVINALCO SA, la adresa Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj cu mentiunea pe plic formular de vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, impreuna cu numele si prenumele actionarului Formular Buletin de vot prin corespondenta pct.1,2,2(1),4,5,5(1),6,7 si 8 - actualizat 14.04.2021: Formular Buletin de vot prin corespondenta - pct.1,2,4,5,6,7 si 8: Formular Buletin de vot prin corespondenta - pct. 3: Regulament privind de desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilo VOT PRIN CORESPONDENTA exercitat in Adunarea Generali Ordinarä a Actionarilor STOFE BUHUSI S.A. convocatã la sediul societä!ii din Buhusi, str. Liberlatii, nr_ 36, la data de 27 aprilic 2021, ora 10 la (prima convocare) sau la data de 28 aprilie 2021, ora 10.00 (a doua convocare, in cazul in care cea dinlåi nu s-ar pulea line) 2021, in acelasi loc si la aceeasi ora, in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si cu procedura de vot prin corespondenta, imi exercit dreptul de vot dupa cum urmeaza: Nr. cr t. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare Pentru Impotriva Abtinere 1 Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Administratorilor pe anul 2020 BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU PERSOANE JURIDICE . Subscrisa , CUI , reprezentant legal ___ detinatoare a unui numar de _____actiuni, cu valoare 27.04.2021, la aceeasi ora si la aceeasi adresa, daca cea dintai nu s-ar putea desfasura, imi exercit dreptul de vot aferen (se marchează cu X tipul de vot care va fi acordat în Adunarea Generală a Acţionarilor) Data _____ _____ (nume şi prenume cu majuscule) (semnătura) Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor 10 mai (11 mai) 2021. FORMULAR VOT PRIN CORESPONDENTA